Miparti Logo
barbara freise
miparti@gmx.net
textile fantasy
0171 99 80 828 (ger)
07557 713 (ger)
 
homebutton  
trouserbutton
skirtbutton
dressbutton
topbutton
jacketbutton
googlebutton
vestbutton
miscbutton
newsbutton
orderbutton
contactbutton
 
           
Barby Zara Anna Michael Peedy John Eva Frederic Marlene John
 
               
Anna Peedy Michael John Martin Anna John Olin
back to news
                 

FASHION
SHOW
08 HERE!

             
                 
Barby (b&u) Sissy Perlinger Brigitte Eva Michael Barby (b&u) b&u