Miparti Logo
barbara freise
miparti@gmx.net
textile fantasy
0171 99 80 828 (ger)
07557 713 (ger)
 
homebutton  
trouserbutton
skirtbutton
dressbutton
topbutton
jacketbutton
googlebutton
vestbutton
miscbutton
newsbutton
orderbutton
contactbutton
 
                           
             
Vests
   
"Sunvest" vest "Kirk"
to enlarge click on image
 
Pixie-Hat