Miparti Logo
barbara freise
miparti@gmx.net
textile fantasy
0171 99 80 828 (ger)
07557 713 (ger)
 
homebutton  
trouserbutton
skirtbutton
dressbutton
topbutton
jacketbutton
googlebutton
vestbutton
miscbutton
newsbutton
orderbutton
contactbutton
 
                     
         
     

way back...